Tillbaka till början

Avbokningsregler och avbokningsformulär

Konsumenter har rätt till ångerrätt i enlighet med följande bestämmelser, varigenom en konsument är en fysisk person som genomför en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet:

A. Avbokningsregler

Uttag

Du har rätt att återkalla detta avtal inom 14 dagar utan att ange skäl.

Ångertiden är 14 dagar från den dag då du eller en tredje part som du namnger, som inte är transportör, har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (HOLD STRONG Fitness II UG (haftungsbeschränkt), Im Siesack 102, 44359 Dortmund, Tyskland, E-Mail: info@crossfloor.de) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade mallen för ångerblankett, men detta är inte obligatoriskt.

För att följa ångerperioden är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerperioden.

Konsekvenser av återkallelse

Om du frånträder detta avtal kommer vi att ersätta dig för alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; Under inga omständigheter kommer du att debiteras några avgifter för denna återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast inom fjorton dagar från den dag då du informerade oss om återkallandet av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna. De direkta kostnaderna för returförsändelsen kommer att uppskattas för varje sådan vara som på grund av sin natur normalt inte kan returneras till oss per post (vidarebefordra varor) i nivå med de ursprungliga fraktkostnaderna för beställningen.

Du behöver bara betala för eventuell värdeförlust av varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas art, egenskaper och funktion.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte konsumenter som inte tillhör någon medlemsstat i Europeiska unionen vid tidpunkten för avtalets ingående och vars enda bostads- och leveransadress vid tidpunkten för avtalets ingående ligger utanför Europeiska unionen.

Allmän information

1) Undvik skador och kontaminering av varorna. Vänligen returnera varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, se till att du skyddar mot transportskador med lämplig förpackning.
2) Vänligen returnera inte varorna till oss transport framåt.
3) Observera att de ovan nämnda punkterna 1-2 inte är en förutsättning för ett effektivt utövande av ångerrätten.

B. Ångerblankett

Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Vid

HÅLL STARK Fitness II UG (haftungsbeschränkt)
Im Siesack 102
D-44359 Dortmund, Tyskland
Tyskland
E-post: info@crossfloor.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för inköp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Beställd den (*) ________ / mottagen den (*) __

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas namn

________________________________________________________
Konsumentens/konsumenternas adress

________________________________________________________
Konsumentens eller konsumenternas underskrift (endast vid anmälan på papper)

_________________________
Datum

(*) Ta bort vid behov

CrossFloor® är ett varumärke som tillhör HOLD STRONG och specialiserar sig på högkvalitativa golvlösningar för sport- och fitnessanläggningar. Med många års erfarenhet erbjuder vi bland annat optimerade golvsystem för funktions-, tyngdlyftnings-, konditions- och fria viktområden.

I CrossFloors externa lager finns mer än 20 000 m² golvbeläggningar tillgängliga för omedelbar leverans. På så sätt garanterar vi snabba leveranstider, även för brådskande projekt. Den maximala leveranstiden för golvskyddsmattor som inte finns i lager är 2-3 veckor.

Kontakt
TVÄRA GOLV
Im Siesack 102
D-44359 Dortmund, Tyskland

E-post: info@crossfloor.de
Tillverkad med ♥ i Dortmund ( 51 ° 31 '13.8 "N 7 ° 29 ' 21.4 " E )
© Copyright 2018 - Med ensamrätt - Dataskydd - Regler och villkor - Fraktkostnader - Avbokningsregler - Imprint